ఎండాకాలం

ఎండాకాలం వచ్చింది ఎండలు బాగా ముదిరినాయి .ఇంట్లోనుండి బయటికి రావడాని ప్రజలు చాలా బయపడిపోతున్నారు.ముఖ్యముగా వయసు మళ్లినవారు ఈఎండాకాలం దినదిన గండంగా మారుతుంది.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer