వెబ్ సైట్ లో తెలుగు అక్శరాలు తప్పుగా వస్తున్నాయి

నెను ఒక వెబ్ సైట్ తయారు చేసాను.. www.telugodu123.com అందులొ 70% తెలుగు లోనె తయరు చేసాను.. కాని అక్కదక్కద తెలుగు అక్శరాలు సరిగ్గా రావాడమ్ లేదు.. బరహ వాడుతున్నాను.. బరహ తప్ప వెరే తెలుగు సాఫ్ట్ వేర్ లు వున్నాయా? సులువుగా వున్దెది చెప్పండి.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer