పేఅర్ న్యూస్ గురించి

   పేపర్ తీస్తే చాలు ఎక్కడ చుసిన హత్యాలు ఆత్మహత్యాలె కనిపిస్తున్నవి.అసలు పేపర్ చుద్దామంటెనె భయంగా ఉంది.ఇవి చాలవు అన్నట్టు లక్షల కోట్లలో కుంభకోణాలు అసలు దేశం ఎటుపోతుందో అర్థం కావటం లేదు.

పేపర్ తీస్తే చాలు ఎక్కడ చుసిన

పేపర్ తీస్తే చాలు ఎక్కడ చుసిన హత్యాలు ఆత్మహత్యాలె కనిపిస్తున్నవి.అసలు పేపర్ చుద్దామంటెనె భయంగా ఉంది.ఇవి చాలవు అన్నట్టు లక్షల కోట్లలో కుంభకోణాలు అసలు దేశం ఎటుపోతుందో అర్థం కావటం లేదు.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer