నేన్నేపుడో చెప్పా మీ మైండ్ సెట్ మారాలని..

 అలిపిరిలో తిరుపతి వెంకన్న సాక్షిగా నా మీద నక్సలైట్లు దాడి చేసినప్పుడు కూడా గూడా నేనింత బాధ పడలేదు. ఎందుకంటే, మళ్లీ ఎన్నికలలో ఎలా నెగ్గుకు రావాలా అని తల పట్టుకు కూర్చొన్న నాకు, ఆ వెంకన్న దేముడే ఇలా దాడి జరిపించి, చేతికి బ్యాండేజి వేసుకొని, ఎన్నికలకి వెళ్లి గెలుచుకో పో అని అదేసిస్తునాడేమోనని తలచి అర్ధంతర ఎన్నికలకి గంటకొట్టి, నా పదవికి నేనే ఎసరు తెచ్చుకొన్నాను. అది మొదలు నాటినుండి నేటి వరకు నేను ఏనాడూ కంటి నిండా నిద్ర పొయింది లేదు, కడుపు నిండా ఇంత తిన్నది లేదు. అయినప్పటికీ, పని లేని కుక్కకి తీరిక కూడా లేదనట్లు, రాష్ట్రాన్ని ఆ కొస నుండి ఈ కొస వరకు చెడతిరిగేను గాని, అటు ప్రజలని మేల్కొల్ప లేకపోయాను, ఇటు మా జన్నాని హుషారు చేయలేక పోయాను.ఎక్కడికి వెళ్ళినా, అందరు ముందుగా నా మైండ్ సెట్ మారాలని  నామాట నాకు అప్పచెప్పే వారేగానీ, ఎవరు కూడా వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మార్చుకోవలనుకోక పోవడం నిజంగా విడ్డురం కదూ? నా తెలివి తేటలతో ఆ బుష్షు దొరని, క్లింటను బాబుని కూడా బుట్టలో వేయగలిగేనని ఎంతో మురిసేనుగానీ, పెరటి మొక్క వైద్యానికి పనికిరాదనట్లు, నేను కూడా మన జననానికి పనికి రాకుండా పోతానని ఏనాడు కలలో కూడా ఊహించలేదు. అలాగని బూడిదలో కప్పడిన వజ్రం వంటి నా విలువ నాకు తెలియధనుకోలేను కదా! అందుకే, నా ప్రయత్నాలు నేను చేసుకు పోతున్నాను. గానీ,  మధ్యమధ్యలో ఓసారి నా వంటి లోకోపకారికి, నిస్వార్ధ ప్రజా సేవకుడికి, మేధావికైనా అగ్ని పరిక్షలు తప్పవు కదా?"ఏటి సెంద్రబాబుగోరు మీలో మీరే ఏటేటో  మాట్లాడేసుకొంటున్నారు? పదవి పోయిన కాడినుండి తవర్ని సూత్తనే ఉన్నా, తవరిలో ఏటో  తేడా అగపడుతూనే ఉన్డాది... "" ఏయ్ ఎవడ్రా నువ్వు?""ఆయ్, నేనేనండి, మిడిల్ కలాసోడిని.ఆనాడు తవరు ఓటేయమని అడగెందుకు మాకాడికి ఒచ్చి నారుకాదండి? ఆన్నేనండి. మీరలా ఆఫీసులో దిగాలుగా కూర్చోని కానోస్తే, మనసుగ్గబట్టుకోనేక ఇట్టా ఓ పారి తవరిని పలకరించి పోదారని పారొచ్చి నానండి. యేటండయ్యా, అలా దిగాలు పడి వల్లకకూసుంటే, అయినకాడికి మివోల్లే మీ ఎనుక అంతా సక్క బెట్టేసేసి, ఆనాడు మీరు మామ గారూ ఎన్టివోడిని బయటకి  అమ్పినట్లే మీకు బయటకి సాగానంపుతారేమో జాగ్రత్త పడండి మరి. ఆనక మీ మాగారల్లె మీరు సేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకొని ఎడసి పయోజనం ఉండదు." (నువ్వన్నది కరక్టే అయినా, అది నేను పైకి ఒప్పు కోలేను కదరా సచ్చినోడా?) నా కున్న బాధలు సరిపోవన్నట్లు, మధ్యలో ఈ కెసిఆర్ ఒకడు ఓ చేత్తో మా  వాళ్ళని ఎగదోస్తునే మరో వైపు నాకు మంట పెడదామని ఓ తెగ ఐడీయాలు చేసి ఏదో రకంగా నన్ను ఇరికించి ఆనందిస్తుంటాడు. పిల్లికి చెలగాటం ఎలక్కి ప్రాణ సంకటం అంటే ఇదేనేమో? ఏదో నా రెండు కళ్ళ సిధాంతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఇలా చావలేక బ్రతకలేక నా మాన్నాన్ననేను గుట్టుగా రోజులు వెల్లదిస్తుంటే, ఈ కెసిఆర్ పున్యామని చచ్చే చావోచ్చి పడిన్దినాకు. ఆరు నెలలు గరిడి సాము నేర్చి ములన్నున్న ముసలమ్మ మీద కర్ర ఎత్తినట్లు, ఆ కెసిఆర్ ఇప్పుడు నా మీద పడి వెంటనే ప్రభుత్వం మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టమంటేమిటి? అతని మాట విని నేను ప్రభుత్వం మీద అవిశ్వాస తీర్మానం పెడితే ఇక నా వెనుక మిగిలే యంయల్యేలేందరు? అలాగని పెట్టక పోతే, ఉరువాడ ఏకం చేసి నేను కాంగ్రెస్ పార్టీతో మిలాకత్ అయిపోతున్నాని ఆ కెసిఆర్ టముకు వేసి నా ఉన్న పరువుకుడా గంగలో కలిపెస్తున్నాడు. ముందుకేల్తే గొయ్యి వెనుకకి వెళ్తే నుయ్యి అన్నట్లుంది నా పరిస్థితి ఇప్పుడు. అయినా, కెసిఆర్ కి తెలంగాణా కావాలంటే డిల్లికి వెళ్లి ఆ సోనియమ్మా కాల్లో పట్టుకోవాలి గానీ, ఇలా నా  వెంటపడతాడెందుకో ఎంత ఆలోచించినా నాకు అర్ధం కావట్లేదు?గిదో బాబు, నా మాటిన్కొని మా తెలంగాణాకి పార్టీని సపరేట్ చేసి, నా మాదిరస్సంతోన్కి అప్పజెప్పరాదే? ఇక నీజోల్కి ఎవరొస్తారో నే చుస్కొనేతోడినే గందా? నీకా మెత్తగా ఎంత జెప్పినా సమజవుతలేదు. నీకు పార్టీని నడిపేటి తీరు తెల్వదు వేరొకరు సెప్తే ఇన్కోవు? ముందగల నీ మైండ్ సెట్ జర మార్సుకోరాదే? ఆ! నువ్వా నాగం?నువ్వు కూడా నాకే పాటాలు నేర్పుతున్నవే గుడ్దోచి కోడినీ వెక్కిరించినట్లు? ఈ నీ తెలివితేటలేవో ఆ కెసిఆర్నినిలువరించేందుకు ఉపయోగిస్తే సంతోషిస్తాను. లేదంటే, అతని దయ వల్ల ఇక మన పార్టీ మిగలదు, మీరు మిగలరు? నా కంటే, నా వ్యాపారాలు నాకున్నాయి. ఎలాగైనా బ్రతికేయగలను, గానీ నీ మాటేమిటి? ఇంత నోరు అంత బొజ్జ తప్ప నీదగ్గర ఏమి తెలివితేటలున్నాయి చెప్పు? రేపు నేను మన దుకాణం కట్టేసే పరిస్థితి వస్తే నువ్వేమి చేస్తావు? వెళ్లి డి.యస్. కాళ్ళు పట్టుకున్తావ లేక ఆ కెసిఆర్ మోచేతికింద నిల్లు తాగుతూ బ్రతుకుతావ చెప్పు? దేవందర్ అంతటోడికే  దిక్కు లేక తిరిగి తిరిగి నా పంచన చేరాడు. ఇక నువ్వేపాటి? తోక కత్తిరించేయగలను కబడ్దార్ జాగ్రత్త! నన్నే మైండ్ సెట్ మార్చుకోమని సలహా ఇస్తావా? ముందు నువ్వే నీ మైండ్ సెట్ మార్చుకో, లేకపోతే తోక తెగిపోద్ధి జాగ్రత్త!సచ్చినన్రా దేముడ, ఇట్లా ఫసాయిన్చినానేటి? అయినా ఇన్తో పెట్టుకొనుడు నాదే మిస్తేకుల గోడ్తాంది. అన్నా, సేంద్రన్నఅట్లా గోప్పడితే గెట్లన్న? ఏదో మా జనాలు ఓ లొల్లి సేత్తా ఉంటే, ఉర్క సప్పుడు సేయక కుర్సున్నట్టు కొట్టరాదని గట్ల డ్రామా నడిపినా మల్లా, అంతే గానీ మాకేంద్కి లొల్లి? వస్తా మరి, జర ధర్నాలు చేస్కనేదాన్కి పోవాల్నమరి. లేకుంటే, ఆ కెసిఆర్ మడుసులు నా ఇంటికి పేడనీల్లు సెల్లి, గలీజు చేసి పోతారు. వస్తా సెంద్రన్న? జై తెల్గు దేశం. జై సెంద్రబాబు నాయుడు!ఆ అట్లా దారికి! అందుకే ముందుగానే అందరి తోకలు కత్తిరించేసి, నా చేతిలో పెట్టు కొన్నానుగదా? ఇక నా మీద తిరుగుబాటు ధైర్యం మా పార్టీలో ఎవడికుంది?by cvrao62@gmail.comwww.bharatwaves.com    

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer