తెలుగు బాటకి ఆహ్వానం!

తెలుగు భాషా దినోత్సవం (ఆగస్టు 29)  సందర్భంగా e-తెలుగు తెలుగు బాట అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూంది. తెలుగుకై నడక  ఈ కార్యక్రమ ఉద్దేశం.

వివరాలు:

  •  సమయం: ఆదివారం, ఆగస్టు 29, 2010 - ఉదయం 8 గంటల నుండి 9 వరకు.
  •  స్థలం: హైదరాబాద్, తెలుగు తల్లి విగ్రహం నుండి పీవీ జ్ఞానభూమి వరకు.

సంప్రదించాల్సిన నెంబర్లూ, తదితర  వివరాలని తెలుగు బాట సైటులో చూడవచ్చు.

అచ్చ తెలుగు మాట... పచ్చి తెలుగు మాట... తెలుగునాట ప్రతి నోట పలకాలని; ప్రతిన బూనరా సోదరా... తెలుగుతల్లి రుణం తీర్చుకోరా... నిను కన్ననేల విలువ తెలుసుకోరా... నడవరా తెలుగుబాట... మన జాతికదే వెలుగుబాట...
పై పాటను రాసిన రామ జోగయ్య శాస్త్రి గారి గళం నుండి వినండి

తెలుగు బాట: తెలుగుకై నడుద్దాం!

తెలుగు బాటలో పాల్గొనాలని

తెలుగు బాటలో పాల్గొనాలని ఆశించి సదరు కార్యక్రమానికి నమోదు చేసుకున్నందులకు మీకు e-తెలుగు తరఫున ధన్యవాదములు. ఇలాగే ఇకపై మీ సహాయ సహకారాలు మాకు ఎల్ల వేళలా ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాము. ఈ సందర్బంగా మీ యొక్క సలహాలు కోరుతున్నాము. మరియు ఇకపై ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తే బాగుంటుందో కూడా తెలియ జేయమనవి. అలాగే మీరు కనుక ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మాతో పాటు నడక సాగించినట్లైతే మీ అనుభవాలను మాతోగానీ లేదా మీ బ్లాగులో కానీ పంచుకోండి, అలా పంచుకున్న విషయాన్ని మాకు తెలియ జేయ మనవి.మీ తెలుగు ప్రయాణంలో e-తెలుగు మీకు ఎలా ఉపయోగపడగలదో అడగండి, అందుకు మేము మరియ మా సహాయం ఎల్లవేళలా సిద్దంగా ఉంటుంది.జై తెలుగు తల్లి.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer