ఈ తెలుగుకి ధన్యావాదాలు

ఈ తెలుగు ధ్వారా ఇంగ్లీష్ రాని వాళ్ళకి తెలుగులో రాయడానికి చక్కని వీలుని కల్పించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది నా తరుపునా మీకు దన్యావాదాలు తెలియజేస్తున్నాను.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer