భారతీయ ఉద్యోగినులు - జీవనశైలికి సంబంధించిన అనారోగ్యాలు

మూడింట రెండువంతుల మంది ఉద్యోగినులైన మహిళలు జీవనశైలికి సంబంధించిన రోగాలతో
బాధపడుతూ ఉంటే, వారిలో 53%మంది పనివత్తిడి వలన, నిర్ణీత సమయంలో అతి ఎక్కువ పనిని పూర్తి చేయాల్సి రావటం వలన, భోజనం చేసే సమయం లేక చిరుతిళ్ళు తింటున్నారని తెలిసింది.

మరింత సమాచారము కోసం ఈ లింక్ ని చూడండి.

http://indg.in/health/womenhealth/c1cc40c35c28c36c32c3fc15c3f-c38c02c2cc...

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer