స్థానికీకరణ

చర్చావేదిక విషయాలు టపాలు చివరి టపా
తతిమా స్ధానికీకరణలన్నింటికీ పనికివచ్చేవి
5 7 6 సంవత్సరాలు 14 వారాలు క్రితం
లినక్స్ ప్రవీణ్ చే
లినక్సుకు సంబంధించిన స్థానీకరణ వేదిక.
2 2 6 సంవత్సరాలు 11 వారాలు క్రితం
gpvprasad చే
7-జిప్ తెలుగులో అనువదించడానికి చర్చలు
2 3 10 సంవత్సరాలు 45 వారాలు క్రితం
కందర్పకృష్ణమోహన్ చే
2 4 7 సంవత్సరాలు 25 వారాలు క్రితం
praveensarma చే

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer