ఇంగ్లీషు పదాలకు తెలుగు పదాలు

విషయంస్పందనలుసృష్టితంచివరి స్పందనsort icon
వనరులు 0 6 సంవత్సరాలు 14 వారాలు క్రితం
లినక్స్ ప్రవీణ్ చే
వర్తించదు
తెలుగుపదం. 0 7 సంవత్సరాలు 16 వారాలు క్రితం
అచంగ చే
వర్తించదు
కంప్యూటర్ పరిభాష అంతా తెలుగులో రావాలి. 0 9 సంవత్సరాలు 20 వారాలు క్రితం
Prof. Pulikonda... చే
వర్తించదు
india 0 9 సంవత్సరాలు 26 వారాలు క్రితం
sureshsatya చే
వర్తించదు
blog 2 11 సంవత్సరాలు 6 వారాలు క్రితం
anilatluri చే
11 సంవత్సరాలు 5 వారాలు క్రితం
వీవెన్ చే

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer