ఇంగ్లీషు పదాలకు తెలుగు పదాలు

విషయంస్పందనలుసృష్టితంచివరి స్పందనsort icon
వనరులు 0 5 సంవత్సరాలు 45 వారాలు క్రితం
లినక్స్ ప్రవీణ్ చే
వర్తించదు
తెలుగుపదం. 0 6 సంవత్సరాలు 46 వారాలు క్రితం
అచంగ చే
వర్తించదు
కంప్యూటర్ పరిభాష అంతా తెలుగులో రావాలి. 0 8 సంవత్సరాలు 50 వారాలు క్రితం
Prof. Pulikonda... చే
వర్తించదు
india 0 9 సంవత్సరాలు 4 వారాలు క్రితం
sureshsatya చే
వర్తించదు
blog 2 10 సంవత్సరాలు 36 వారాలు క్రితం
anilatluri చే
10 సంవత్సరాలు 36 వారాలు క్రితం
వీవెన్ చే

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer