చర్చావేదికలు

చర్చావేదిక విషయాలు టపాలు చివరి టపా
కంప్యూటర్లలో తెలుగు చూడడానికి, వ్రాయడానికి మీకు ఎదురౌతున్న సమస్యలు మరియు వాటి పరిష్కారాల గురించి చర్చించండి
13 20 5 సంవత్సరాలు 42 వారాలు క్రితం
raviflute చే
తెలుగు యూనికోడ్ ఫాంట్ల గురించి
17 48 6 సంవత్సరాలు 11 వారాలు క్రితం
gpvprasad చే
తెలుగులో వెబ్ సైట్లు తయారుచేయడం, ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు, సాంకేతిక సూచనలు
13 35 6 సంవత్సరాలు 1 రోజు క్రితం
Nethaji చే
7 23 6 సంవత్సరాలు 16 వారాలు క్రితం
satyamrpl చే
హైదరాబాదులో జరిగే e-తెలుగు సమావేశాలు గురించి ప్రకటనలు, చర్చలు, గట్రా
46 95 6 సంవత్సరాలు 12 వారాలు క్రితం
koti_hyd చే
బెంగుళూరులో జరిగే e-తెలుగు సమావేశాలు గురించి ప్రకటనలు, చర్చలు, గట్రా
3 5 9 సంవత్సరాలు 30 వారాలు క్రితం
వీవెన్ చే
59 193 5 సంవత్సరాలు 50 వారాలు క్రితం
Nethaji చే
32 125 5 సంవత్సరాలు 51 వారాలు క్రితం
Nethaji చే
కొత్త తెలుగు వెబ్ సైట్లను ప్రకటించండి.
9 11 9 సంవత్సరాలు 6 వారాలు క్రితం
sravantheepramod చే
వివిధ ఉపకరణాలు మరియు వెబ్ సైట్ల స్థానికీకరణకు చెందిన చర్చావేదికలు
తతిమా స్ధానికీకరణలన్నింటికీ పనికివచ్చేవి
5 7 6 సంవత్సరాలు 14 వారాలు క్రితం
లినక్స్ ప్రవీణ్ చే
లినక్సుకు సంబంధించిన స్థానీకరణ వేదిక.
2 2 6 సంవత్సరాలు 11 వారాలు క్రితం
gpvprasad చే
7-జిప్ తెలుగులో అనువదించడానికి చర్చలు
2 3 10 సంవత్సరాలు 45 వారాలు క్రితం
కందర్పకృష్ణమోహన్ చే
2 4 7 సంవత్సరాలు 25 వారాలు క్రితం
praveensarma చే
10 33 6 సంవత్సరాలు 1 రోజు క్రితం
Nethaji చే
చర్చావేదికల విభాగాలపై సూచనలు, కొత్త విషయాలపై ప్రత్యేక చర్చావేదికలకు ప్రతిపాదనలు
7 46 8 సంవత్సరాలు 28 వారాలు క్రితం
చక్రవర్తి చే
2 32 9 సంవత్సరాలు 24 వారాలు క్రితం
D.Ravikumar చే
eతెలుగు మరియు అంతర్జాలంలో తెలుగు ప్రచారానికి ఉపాయాలు
28 100 6 సంవత్సరాలు 30 వారాలు క్రితం
ramgopal009 చే

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer