చర్చావేదికలు

చర్చావేదిక విషయాలు టపాలు చివరి టపా
కంప్యూటర్లలో తెలుగు చూడడానికి, వ్రాయడానికి మీకు ఎదురౌతున్న సమస్యలు మరియు వాటి పరిష్కారాల గురించి చర్చించండి
13 20 5 సంవత్సరాలు 17 వారాలు క్రితం
raviflute చే
తెలుగు యూనికోడ్ ఫాంట్ల గురించి
17 48 5 సంవత్సరాలు 37 వారాలు క్రితం
gpvprasad చే
తెలుగులో వెబ్ సైట్లు తయారుచేయడం, ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు, సాంకేతిక సూచనలు
13 35 5 సంవత్సరాలు 26 వారాలు క్రితం
Nethaji చే
7 23 5 సంవత్సరాలు 42 వారాలు క్రితం
satyamrpl చే
హైదరాబాదులో జరిగే e-తెలుగు సమావేశాలు గురించి ప్రకటనలు, చర్చలు, గట్రా
46 95 5 సంవత్సరాలు 38 వారాలు క్రితం
koti_hyd చే
బెంగుళూరులో జరిగే e-తెలుగు సమావేశాలు గురించి ప్రకటనలు, చర్చలు, గట్రా
3 5 9 సంవత్సరాలు 5 వారాలు క్రితం
వీవెన్ చే
59 193 5 సంవత్సరాలు 24 వారాలు క్రితం
Nethaji చే
32 125 5 సంవత్సరాలు 26 వారాలు క్రితం
Nethaji చే
కొత్త తెలుగు వెబ్ సైట్లను ప్రకటించండి.
9 11 8 సంవత్సరాలు 32 వారాలు క్రితం
sravantheepramod చే
వివిధ ఉపకరణాలు మరియు వెబ్ సైట్ల స్థానికీకరణకు చెందిన చర్చావేదికలు
తతిమా స్ధానికీకరణలన్నింటికీ పనికివచ్చేవి
5 7 5 సంవత్సరాలు 41 వారాలు క్రితం
లినక్స్ ప్రవీణ్ చే
లినక్సుకు సంబంధించిన స్థానీకరణ వేదిక.
2 2 5 సంవత్సరాలు 37 వారాలు క్రితం
gpvprasad చే
7-జిప్ తెలుగులో అనువదించడానికి చర్చలు
2 3 10 సంవత్సరాలు 19 వారాలు క్రితం
కందర్పకృష్ణమోహన్ చే
2 4 7 సంవత్సరాలు 8 గంటలు క్రితం
praveensarma చే
10 33 5 సంవత్సరాలు 26 వారాలు క్రితం
Nethaji చే
చర్చావేదికల విభాగాలపై సూచనలు, కొత్త విషయాలపై ప్రత్యేక చర్చావేదికలకు ప్రతిపాదనలు
7 46 8 సంవత్సరాలు 2 వారాలు క్రితం
చక్రవర్తి చే
2 32 8 సంవత్సరాలు 51 వారాలు క్రితం
D.Ravikumar చే
eతెలుగు మరియు అంతర్జాలంలో తెలుగు ప్రచారానికి ఉపాయాలు
28 100 6 సంవత్సరాలు 4 వారాలు క్రితం
ramgopal009 చే

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer