తెలుగు ఖతులు (ఫాంట్లు)

ఉచితంగా లభించే అందమైన తెలుగు (యూనికోడ్) ఖతుల జాబితా ఇది:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer